Giới thiệu
 
 

WWW.GEOLOGY.HCMUS.EDU.VN

Địa chỉ liên lạc: 227 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.08.38 355 271 Fax: 84.08. 8 350 096         
Email: nkhoang@hcmus.edu.vn
Văn phòng khoa Địa Chất: dãy C phòng C13 lầu 1