Ngô Minh Thiện

Ngô Minh Thiện
GV. TS
Bộ Môn: ĐCTV-ĐCCT
Chuyên ngành: ĐCTV

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

1. Hiện trạng nước dưới đất tầng Pleistocene khu vực nội thành, Tp HCM.

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM  
Điện thoại: 8302145 8941264-0909554953
Email:    
Fax: 84-8.8350096