Nguyễn Thị Kim Chi

Nguyễn Thị Kim Chi
NCV-ThS
Bộ Môn: ĐCTV-ĐCCT
Chuyên ngành: ĐCTV

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

1. Đánh giá chất lượng nước các hồ chứa nước khu vực Đại Học Quốc Gia. TPHCM

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM  
Điện thoại: 8302145 0989968616
Email:    
Fax: 84-8.8350096