Nguyễn Thị Thùy Luyên

Nguyễn Thị Thùy Luyên
NCV-ThS
Bộ Môn: ĐCTV-ĐCCT
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

1. Xác định melamine, ammeline, ammelide, acid cyanuric trên cột ZIC-HILIC bằng HPLC - UV
2. Nghiên cứu phương pháp tách bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao đa cơ chế (mixed – mode HPLC) và ứng dụng phân tách một số hợp chất phân cực mạnh hay ion hữu cơ
3. Chế tạo điện cực nano Au và triển khai các ứng dụng của điện cực nano Au trong phân tích điện hóa (voltametry) và đầu dò điện hóa cho sắc ký lỏng (HPLC – EC)
4. “Nghiên cứu cơ chế và điều chỉnh sự lưu giữ của cột sắc ký zwitterion - Ứng dụng để phát triển phương pháp phân tích dư lượng thuốc diệt cỏ phân cực glyphosate và chất chuyển hóa của nó (AMPA) trong nước môi trường bằng sắc ký lỏng ghép khối phổ”
5. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết bị sản xuất hydro quy mô phòng thí nghiệm trên cơ sở điện cực nano Pt”, vai trò: Nghiên cứu viên đề tài.

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM 116 Lê Thánh Tông, Buôn Ma Thuột, Đaklak
Điện thoại: (84.8) 8 350 096 0905446887
Email: nttluyen@hcmus.edu.vn  
Fax: 84-8.8350096