Nguyễn Đình Thanh

Nguyễn Đình Thanh
NCV-ThS
Bộ môn: ĐCTV-ĐCCT
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

1. An Agent-based Model for Simulating Locations of Day-care Centers – A case study of Kanazawa City.
2. Ảnh hưởng của chấn động do khối bê tông rơi tự do đến độ bền của trầm tích Holocene ình Chánh – quận 8 Tp.Hồ Chí Minh.

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM 30, quốc lộ 1, khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (84.8) 8 350 096  
Email: ndthanh1511@gmail.com ndthanh1511@gmail.com
Fax: 84-8.8350096