Trương Tiểu Bảo

Trương Tiểu Bảo
KTV. CN
Bộ môn: ĐCTV-ĐCCT

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

1. Ảnh hưởng của chấn động do khối bê tông rơi tự do đến độ bền của trầm tích Holocene Bình Chánh – Quận 8 Tp. Hồ Chí Minh
2. Chính xác hóa kết quả thí nghiệm nén một trục.

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM 71/52 đường T.A 16, Phường Thới An, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 8 350 096 0935 64 66 02
Email: ttbao@hcmus.edu.vn tieubaotruong@yahoo.com
Fax: 84-8.8350096