Nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học: Trường ĐHKHTN luôn xác định rõ công tác nghiên cứu khoa học phục vụ xã hội, và phát triển đất nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trường đã triển khai nhiều chương trình đề tài lớn ở nhiều cấp. Nhiều đề tài, sản phẩm NCKH đã được chuyển giao và ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn giảng dạy, sản xuất và đời sống. Nhìn chung các đề tài đã và đang thực hiện đều có nhiều đóng góp cho phát triển học thuật, triển khai công nghệ và phục vụ đào tạo trong lĩnh vực Khoa học Trái đất. Các cán bộ giảng dạy đã chủ trì và tham gia hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường trong lĩnh vực Địa chất về cấu trúc địa chất khu vực, tiến hóa kiến tạo khu vực, cấu trúc khống chế các mỏ khoáng và dầu khí, cấu trúc các bồn trầm tích, địa chất môi trường, tai biến địa chất…Ngoài ra còn chủ trì hoặc tham gia các nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ về áp dụng các công nghệ mới trong phân tích thành phần vật chất, nghiên cứu cấu trúc và lập bản đồ địa chất, nghiên cứu quan hệ giữa cấu trúc địa chất và sinh khoáng nội và ngoại sinh, xây dựng các mô hình cấu trúc-kiến tạo, đại mạo-tân kiến tạo, dự báo tai biến địa chất… v v. Nhiều dự án, hợp đồng triển khai công nghệ trong các chương trình trọng điểm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương trong cả nước. Hiện nay đang thực hiện một số đề tài hợp tác quốc tế với Trung Quốc, Hàn Quốc.

Hướng nghiên cứu chính hiện nay: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu tai biến địa chất và bảo vệ môi trường, triển khai và ứng dụng công nghệ tiến tiến trong lĩnh vực khoa học Kỹ thuật địa chất.

       Danh sách đề tài NCKH đã và đang triển khai tại trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG-HCM

STT

                                         Tên đề tài

Cấp quản lý

1

Đặc điểm địa chất - khoáng hóa vàng vùng Sông Mã Đà tỉnh Bình Dương và tiềm năng - triển vọng của chúng.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Kim Hoàng

Cấp Trường

2   

Nghiên cứu đặc điểm và phân loại các kiểu khoáng hóa vàng nội sinh trong đới Đà Lạt.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Kim Hoàng

Cấp Bộ

 

3

Nghiên cứu thạch luận và khoáng hóa liên quan các đá granitoid phức hệ Mường Hum đới cấu trúc Phan Si Pan khu vực Tây bắc Việt Nam.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Kim Hoàng

Cấp Bộ

C2016-18-10

4

Đặc điểm thạch học khoáng vật, thạch địa hóa Granitoit khối Núi Sập, Thoại Sơn An Giang.

Chủ nhiệm: ThS. Trương Chí Cường

Cấp Trường

5

Đặc điểm khoáng vật thạch anh Xuân Tâm, Xuân Lộc Đồng Nai và ứng dụng trong sản xuất vật liệu không nung.

Chủ nhiệm: ThS. Trương Chí Cường

Cấp Trường

6

Đặc điểm địa chất, chất lượng và ứng dụng trong gạch ceramic của feldspar vùng Tây Nguyên.

Chủ nhiệm: ThS. Trương Chí Cường

Cấp Bộ

 C2016-18-14

7

Đặc điểm trầm tích Pleistocene muộn Holocene và thuộc tính địa kỹ thuật của lõi khoan MR2 (Cao Lãnh, ĐBSCL).

Chủ nhiệm: ThS. Trương Minh Hoàng

Cấp bộ

8

Thạch luận các đá trầm tích Paleozoi muộn – Mesozoi sớm vùng Bình Long, Đông Nam Bộ, Việt Nam.

Chủ nhiệm: ThS. Ngô Trần Thiện Quý

Cấp Bộ

 

9

Đánh giá độ nhạy cảm nhiễm bẩn nước dưới đất tầng Holocene và Pleistocene thượng khu vực Thành phố Cao Lãnh và vùng phụ cận thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Thúy Vân

Cấp Bộ

B2011-18- 08

10

Đặc điểm vật lý và hóa học đất phong hóa basalt Xuân Lộc – Đồng Nai.

Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Thúy Vân

Cấp Bộ

B2006-18- 24

11

Đánh giá chất lượng sét khu vực Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và khả năng ứng dụng làm sét gạch ngói.

Cấp Trường , T2011-27

12

Đặc điểm thạch học cát kết tại xã Lộc Thành-Lộc Ninh-Bình Phước

Chủ nhiệm: Ths. Đinh Quốc Tuấn

Cấp Trường, T2012-30

13

Nghiên cứu thạch địa hoá và tuổi thành tạo các đá granitoid phức hệ Chiềng Khương Tây Bắc Việt Nam.

Chủ nhiệm: TS. Phạm Trung Hiếu

Cấp Trường, T2011-04

14

Thạch luận nguồn gốc các thành tạo granitoid khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam.

Chủ nhiệm: TS. Phạm Trung Hiếu

Cấp nhà nước, 105.01 - 2011.23

15

Nghiên cứu địa chất, thạch luận và tiềm năng khoáng sản các đá Paleoproterozoi đới cấu trúc Phansipan Tây Bắc Việt Nam

Chủ nhiệm: TS. Phạm Trung Hiếu

Cấp Bộ

C2014-02-18

16

Quy luật phân bố không gian và quá trình tạo quặng các thành tạo granitoid Trung Quốc và Châu Á (phụ trách nghiên cứu đối với các thành tạo granitoid Đông Nam Á).

Chủ nhiệm: TS. Phạm Trung Hiếu

Bộ KH và CN TQ,

Hợp tác Quốc tế

17

Nghiên cứu đặc điểm thạch học trầm tích Holocen, góp phần định hướng quy hoạch và phát triển bền vững đô thị Tp. Tân An

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Kim Hoàng

Cấp Tỉnh

18

Đánh giá tiềm năng dầu khí lô A và B, bể Sông Hồng và định hướng công tác tìm kiếm thăm dò trong giai đoạn tiếp theo.

Chủ nhiệm TS. Bùi Thị Luận

Cấp Bộ

C2013-18-05

19

Đặc điểm địa chất và khoáng sản của quặng sắt khu vực Tân Hoà, Tân Châu, Tây Ninh

Chủ nhiệm: Nguyễn Thế Công

Cấp Trường

2015

20

Đặc điểm thạch học, nguồn gốc và chất lượng Corundum khu vực Khe Tre, Ea Dar Ea Kar, Đak Lak 

Chủ nhiệm: ThS. Bùi Kim Ngọc

Cấp Trường (T2015-16)

21

Đặc điểm ngọc học và chất lượng Sapphire khu vực Krông H’ Năng - Đăk Lăk (T2015-17)

Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Thị Anh Vũ

Cấp Trường (T2015-17)