Hợp tác

 Quan hệ hợp tác:

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa Địa chất đã thiết lập được quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật với nhiều trường Đại học, cơ quan nghiên cứu, các bộ ngành, các công ty và nhiều đối tác khác trong và ngoài nước. Mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước của Khoa Địa chất đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp và ngày càng được củng cố và phát triển.

Trong nước: Hợp tác với các đơn vị: Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, Viện Địa lý và Tài nguyên Viện Hàn Lâm khoa học Việt Nam, Khoa Địa chất và Khoáng sản Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM, các công ty tư vấn về địa chất khoáng sản,...v v.

Quốc tế: Hiện nay Khoa Địa chất là đối tác của nhiều trường đại học và viện nghiên cứu hoặc các nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Australia, CHLB Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Áo, Trung Quốc,... Hợp tác với một số trường đại học trong đào tạo tiến sĩ như: Đại học Chungnam (Hàn Quốc), Đại hoc Chonnam (Hàn Quốc); trao đổi và nghiên cứu khoa học với các trường Đại học và viện nghiên cứu của Trung Quốc như Đại học Địa chất Trung Quốc, Đại học Khoa học kỹ thuật Trung Quốc và Viện Khoa học Trái đất viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, các NCS và học viên cao học của Khoa Địa chất có thể làm các phân tích thí nghiệm tại một số phòng thí nghiệm trên thế giới có ký kết văn bản giữa các nhà khoa học trong việc trao đổi NCS.

Một số hình ảnh hợp tác khoa học.

Khảo sát thực địa khu vực Kon Tum Việt Nam với GS Yong jiayu và các NCS khoa Khoa học Môi trường và Trái đất, Đại học Chungnam Hàn Quốc tháng 1 năm 2016

GS Haemyeong Jung Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất Trường Đại học Quốc Gia Seoul Hàn Quốc và GS Kil Youngwoo khoa Kỹ thuật Tài nguyên và Năng lượng Trường Đại học Chonnam Hàn Quốc thăm Khoa Địa chất ĐH-KHTN tháng 1 năm 2016

Trao đổi phân tích thí nghiệm địa hóa đồng vị tại Viện Khoa học Trái đất Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tháng 8 năm 2016