Thư mời : "Cựu sinh viên Địa chất" Tham dự buổi lễ "Ngày Nhà giáo Việt Nam và Hội ngộ Cựu sinh viên Địa chất" (19/11/2016)