Chương trình hội nghị khoa học lần 10 (11-11-2016) : tiểu ban Địa chất (poster)

II. Hình thức: POSTER

Số TT

Tên báo cáo

Báo cáo viên/

Đồng tác giả

Email/Đơn vị

V-P-1

ÁP DỤNG CÁC CHỈ TIÊU ĐỊA HOÁ ĐÁ MẸ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH CỦA VẬT LIỆU HỮU CƠ BỒN TRŨNG SÔNG HỒNG

APPLY GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS TO ESTIMATE SOURCE ROCKS MATURITY IN SONG HONG BASIN

Dương Thị Mỹ Lệ, Bùi Thị Luận

dtmle@hcmus.edu.vn

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-P-2

ĐẶC ĐIỂM HÓA LÝ CỦA ĐẤT Ở XÃ AN HIỆP HUYỆN BA TRI

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF SOIL IN AN HIEP COMMUNE, BA TRI DISTRICT

Đinh Quốc Tuấn, Đặng Tấn Thành, Phạm Thái Học, Nguyễn Ngọc Yến Nhi, Nguyễn Thái Vinh Trường, Đỗ Văn Cường, Dương Hải Đăng

dqtuan@hcmuns.edu.vn

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-P-3

ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC LỚP CUỘI VÔI NẰM TRONG LOẠT TRẦM TÍCH MẢNH VỤN Ở TẤN MỸ TỈNH BÌNH DƯƠNG

P-1.4PETROGRAPHY OF LIMESTONE’S PEBBLE PLAYER IN CLASTIC SEDIMENTARY SERIES AT TAN MY, BINH DUONG PROVINCE.

Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc Lan

dqtuan@hcmuns.edu.vn

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-P-4

VI TƯỚNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH CỦA ĐÁ VÔI HANG CÂY ỚT, BÌNH AN, KIÊN LƯƠNG, KIÊN GIANG

MICROFACIES AND SEDIMENTARY ENVIRONMENT OF LIMESTONES AT HANG CAY OT, BINH AN, KIEN LUONG, KIEN GIANG

Nguyễn Vĩnh Tùng

nvtung@hcmus.edu.vn

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-P-5

KHẢO SÁT DIỄN BIẾN XÂM NHẬP MẶN TẠI KÊNH CÁI SẮN VÀ VÙNG LÂN CẬN THUỘC TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2016

GENERALIZE THE SITUATION OF SALINE WATER INTRUSION IN CAI SAN CHANNEL AND SURROUNDING AREA IN  KIEN GIANG PROVINCE IN 2016

Nguyễn Duy Phong, Lê Thị Thúy Vân

duyphong3717@gmail.com

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-P-6

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐỂ THEO DÕI BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2016

APPLYING REMOTE SENSING AND GIS TO OBSERVE THE CHANGES OF URBAN AREAS IN HO CHI MINH CITY IN 2010-2016

Nguyễn Thị Tố Ngân, Trương Trần Hoài Hiếu, Phan Thanh Đạt

nttngan@hcmus.edu.vn

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

V-P-7

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ XÂY DỰNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NAM MANG - LÀO

INVESTIGATION AND ASSESSMENT OF GEOLOGICAL CONDITIONS OF CONSTRUCTION FOR HYDROPOWER NAM MANG, LAOS.

Trương Tiểu Bảo, Lâm Hoàng Khang, Bùi Minh Tiến, Trương Minh Hoàng

ttbao@hcmus.edu.vn

Khoa Địa chất, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM