Danh sách cựu sinh viên địa chất đóng góp ngày NGVN & CSV (8g30' ngày 18/11/2016)

DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN ĐỊA CHẤT ĐÓNG GÓP NGÀY NGVN & CSV19-11-2016

TT

Họ và tên

Niên khóa

Học bổng

Quỹ 20/11

Tổng số tiền

1

Thái Đức Hiếu

2000

15,000,000

 

15,000,000

2

Lưu Thế Long

1999

 

5,000,000

5,000,000

3

Lớp Địa chất Niên chế 3

Niên chế 3

 

2,000,000

2,000,000

4

Võ Thị Hải Quan

1990-1994

 

          1,000,000

       1,000,000

5

Phạm Vũ Chương

 

          3,500,000

       3,500,000

6

Bùi Thị Ngọc Phương

 

          1,000,000

       1,000,000

7

Đoàn Thị Thuý

2004

 

             400,000

          400,000

8

Trương Hữu Đăng Khôi

 

             100,000

          100,000

9

Nguyễn Hoài Chung

 

             200,000

          200,000

10

Lê Thị Thu Hằng

2005

 

             200,000

          200,000

11

Mai Hoàng Đảm

 

             200,000

          200,000

12

Cao Đăng Hoàng Yến

 

             200,000

          200,000

13

Đào Thu Hà

 

             200,000

          200,000

14

Nguyễn Thị Thái Như

 

             100,000

          100,000

15

Phan Ngọc Quốc

2006

 

             200,000

          200,000

16

Nguyễn Minh Nhựt

2008

 

             200,000

          200,000

17

Hồ Minh Tòan

2003

 

             100,000

          100,000

18

Lê Minh Thu Hiền

2009

 

             200,000

          200,000

19

Hoàng Mạnh Cường

2007

 

             200,000

          200,000

20

Hoàng Mạnh Tấn

Cao học, NCS

 

          1,000,000

       1,000,000

21

Chu Đức Quang

Cao học

 

          1,000,000

       1,000,000

22

Nguyễn Minh Lộc

2000

 

500,000

500,000

23

Bùi Đức Thọ

 

500,000

500,000

24

Hạ Nguyên Vũ

 

500,000

500,000

25

Đặng Hồng Thông

 

500,000

500,000

26

Trang Nhật Minh

 

500,000

500,000

27

Nguyễn Hải Long

1998

 

500,000

500,000

28

Trần Thanh Hải

2001

 

500,000

500,000

29

Phan Phước Gia

2004

 

500,000

500,000

30

Phạm Thị Hồng

2005

 

31

Phan Thị Bích Cúc

1994

 

500,000

500,000

32

Nguyễn Thị Hà Viên

2002

 

500,000

500,000

33

Trần Thị Thùy Vân

2003

 

500,000

500,000

34

Bùi Huy Quang

2002

 

500,000

500,000

35

Lê Công Trung

1995

 

500,000

500,000

36

Đào Thanh Tùng

1998

 

200,000

200,000

37

Đặng Ngọc Thắng

200 ?

 

200,000

200,000

38

Tuy Lê Giang

1990

 

1,000,000

1,000,000

39

Trần Đại Thắng

1994

 

200,000

200,000

40

Nguyễn Thị Thu Thủy

2003

       500,000

             500,000

1,000,000

41

Phạm Thanh Tòng

Niên chế 3

  10,000,000

 

10,000,000

42

Nguyễn Thị Hiếu

Niên chế 4

 

             500,000

          500,000

43

Vũ Ngọc Hùng

"

 

             500,000

          500,000

44

Nguyễn Quang Thưởng

"

 

             500,000

          500,000

45

Nguyễn Ái Hương

"

 

             200,000

          200,000

46

Nguyễn Thị Ngọc Dung

"

 

             200,000

          200,000

47

Phạm Lệ Phi

"

 

             200,000

          200,000

48

Lê Thị Tuyết Hồng

"

 

             200,000

          200,000

49

Xuân Tường

2001

 

          1,330,000

       1,330,000

50

Huỳnh Huy Cường

2001

 

          3,000,000

       3,000,000

50

Hồ Văn Tâm

2000

 

             500,000

          500,000

51

Nguyễn Ngọc Thương

1998

  20,000,000

        10,000,000

     30,000,000

52

Huỳnh Ngọc Sang

Giảng viên

 

          5,000,000

       5,000,000

53

Nhóm bạn

 

 

          1,600,000

       1,600,000

54

Trương Tường Vi

2004

 

          1,000,000

       1,000,000

55

Tập thể khóa

CC 74-79

 

          5,000,000

       5,000,000

56

Nguyễn Kim Hoàng

NC3

 

             500,000

          500,000

57

Đoàn Thị Anh Vũ

1995

 

          1,000,000

       1,000,000

58

Dương Xuân Đào

CC 74-79

 

             200,000

          200,000

59

Võ Hòang Thắng

2002

 

          2,000,000

       2,000,000

60

Nguyễn Phúc Sang

1998

 

             500,000

          500,000

61

Cty Hoàng Long - Hoàng Vũ

Công ty

22,285,000

 

22,285,000

62

Cựu SV: 0316046

2003

 

             500,000

          500,000

63

Đinh Quang Sang

1993

500,000

          1,000,000

       1,500,000

64

Ngô Quang Hiển

1990

 

          1,000,000

       1,000,000

65

Lâm Văn Phương

2007

 

          1,000,000

       1,000,000

66

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG:

 

68,285,000

61,030,000

129,315,000