Danh mục sách tham khảo - Tủ số IV

DANH MUC SÁCH THAM KHAO

 

STT

NĂM

TÊN SÁCH

TÊN TÁC GIẢ

SL

GHI CHÙ

T.IV- 1

2000

Địa chất tài nguyên môi trường Nam Việt Nam

Liên đòan bản đồ địa chất miền Nam

1

 

T.IV- 2

 

Petrography to Petrogenesis

M.J.Hibbard

1

Photo

T.IV- 3

 

Process Geomorphology

Dale F. Ritter, R. Craig Kochel, Jerry R. Miller.

1

Photo

T.IV- 4

1979

Từ đỉển Địa Chất (tập 1: A- L)

NXB khoa học và kỹ thuật.

1

550 TU  T1

T.IV- 5

1979

Từ đỉển Địa Chất (tập 2: M- Z )

NXB khoa học và kỹ thuật.

1

550 TU  T2

T.IV- 6

1999

Từ diển Anh- Anh- Việt

NXB văn hóa thông tin.

1

 

T.IV- 7

1996

Từ điển Dầu Khí Anh- Việt

NXB KH& KT Hà Nội.

2

 

T.IV- 8

2005

Tuyển tập báo cáo: Hội Nghị Khoa Học

 

1

 

T.IV- 9

2007

Đ/chất và tài nguyên d/khí VN

 

1

 

T.IV-10

1981

Từ điển Nga- Việt (Bỏ túi)

 

1

 

T.IV-11

1971

Từ điển Nga- Việt TRẮC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ

NXB khoa học và kỹ thuật

2

TĐ8 14, TĐ8 32

T.IV-12

1969

Từ điển Thực Vật

Viện Đai Học Cần Thơ`

1

 

T.IV-13

2001

Từ đỉển Địa Chất Anh- Việt

NXB Bách Khoa HN

1

 

T.IV-14

2006

Từ điển Địa Chất Anh- Việt

NXB từ điển Bách Khoa

1

 

T.IV-15

2004

Từ điển Dầu Khí Anh- Nga- Việt- Nga- Anh

NXB lao động Xã Hội

2

 

T.IV-16

1994

Địa Lý Địa Chất Môi Trường

PTS Đặng Hữu Ngọc, KS Nguyễn Xuân Bao, GS HùynH Trung,

3

550 Lei 2C

T.IV-17

2000

B/cáo Hội Nghị Khoa Học Lần II

 

4

 

T.IV-18

2002

B/cáo H/ Nghị Khoa Học Lần III

 

4

 

T.IV-19

 

Traps And Seas(I,II) Structural/Fault-Seal and Hydrodynamic traps

Norman H.Foster and Edward A.Beaumont

2

553.28 FO-N    No 6, 553 FO-N No 7

T.IV-20

 

Formation Evaluation (I,II)

Norman H.Foster and Edward A.Beaumont

2

622.18282 FO-N No 16 ,  622.18282 FO-N No 17

T.IV-21

 

Photogeology  photogeomorphology

Norman H.Foster and Edward A.Beaumont

1

622.18282 FO-N No 18

T.IV-22

 

Geologic Basins II… Resource Appraisal, and World Occurrence of Oil and Gas

Norman H.Foster and Edward A.Beaumont

1

553.28 FO-N No2

T.IV-23

 

Geochemistry

Norman H.Foster and Edward A.Beaumont

1

551.9 BE-E No8

T.IV-24

 

Remote Sensing

Norman H.Foster and Edward A.Beaumont

1

622.1828 BE-E No 19

T.IV-25

 

Structural Concepts  Techniques I …, Folding,and Satructural Techniques

Norman H.Foster and Edward A.Beaumont

1

 

T.IV-26

 

Plane Table mapping

Julian W.Low

1

Đ17 LOW

T.IV-27

 

The Gemstone Identifier

Walter W.Greenbaum, G.G

1

 

T.IV-28

1987

Heat Mining

H.C.H.Armstead & J.W.Tester

1

621.44 AR-H

 

T.IV-29

1959

Paléontologie Stratigraphique

H. & G.Termier

1