Danh mục sách tham khảo - Tủ số VII

TÊN DANH MỤC SÁCH (Tủ 7)

 

STT

TÊN SÁCH

TÊN TÁC GIẢ

 

NĂM XUẤT BẢN

GHI CH

95B

Fossils & Fossil-Collecting

Steve Parker

NXB Lorenz Books

2007 (1)

 

96

Minerals of the world

John Farndon, NXB Southwater

2007(1)

 

97

Rocks of the world

John Farndon, NXB Southwater

2007(1)

 

98

Rocks, Minerals & The changing earth

Jack Challoner, John Farndon et.al NXB Southwater

2004(1)

 

99

Ore Mineral Atlas

Marshall, Anglin and Mumin

2004(1)

 

100

Altered Volcanic Rocks

Cathryn Gifkins, Walter Herrmann and Ross Large

NXB University Brandon

 

 

101

Annual Report 2002

An ARC Special Research Centre at the University of Tasmania - Au

(1)

 

102

Annual Report 2003

An ARC Special Research Centre at the University of Tasmania - Au

(1)

 

103

Annual Report 2004

An ARC Special Research Centre at the University of Tasmania - Au

(1)

 

104

Annual Report 2005

An ARC Special Research Centre at the University of Tasmania - Au

(1)

 

105

Annual Report 2006

An ARC Special Research Centre at the University of Tasmania -Au

(1)

 

106

Giáo trình Khoáng tướng học

TS Trần Anh Ngoan

NXB ĐH Mỏ - Địa Chất, Hà Nội

2003(1)

 

107

Giáo trình Chế biến khoáng sản

Nguyễn Ngọc Phú

NXB ĐH Mỏ - Địa Chất, Hà Nội

2004(1)

 

108

Giáo trình Đất đá xây dựng

PGS.TS Đỗ Minh Toàn,

NXB ĐH Mỏ - Địa Chất, Hà Nội

2007(1)

 

109

Giáo trình Các PP chế tác đá quý và đá bán quý

PGS.TS Phạm Văn Trường

KS Cù Anh Thơ

NXB ĐH Mỏ - Địa Chất, Hà Nội

2008(1)

 

110

Giáo trình Bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

 Trương Cao Suyên

NXB ĐH Mỏ - Địa Chất, Hà Nội

2008(1)

 

111

Giáo trình Làm giầu nguyên liệu khoáng kim loại

PGS.TS Trần Văn Lùng

NXB ĐH Mỏ - Địa Chất, Hà Nội

2008(1)

 

112

Grammar Sense 3

Susan Kesner Bland

3

Sách photo

113

Australian Journal of Earth Sciences

 

2007(1)

 

114

Đo lập thể ảnh hàng không

GS.TSKH. Phan Văn Lộc

NXB Giao Thơng Vận Tải

2007(1)

 

115

Cơ sở hóa học tinh thể

Trịnh Hân – Ngụy Tuyến Nhung

NXB ĐHQG Hà Nội

2007(1)

 

116

Hướng dẫn sử dụng phần mềm GIS - ARC/INFO

TS. Nguyễn Thế Thận

TS. Trần Công Yên

NXB Xay Dựng

2005(1)

 

117

Địa chất thủy văn dầu khí

Nguyễn Kim Ngọc

2007(1)

 

118

Cơ sở tuyến khoáng

PGS.TS Nguyễn Bơi va nhom t/gia

NXB Giao Thơng Vận Tải

2004(1)

 

119

Các mỏ khoáng

Nguyễn Văn Nhân

NXB ĐHQG Hà Nội

2004 (2)

 

120

PP nghiên cứu bằng bản đồ

A.M. Berliant (Hoang P.Nga dịch)

NXB ĐHQG Hà Nội

2004(1)

 

121

Cơ sở địa lý tự nhiên biển & đại cương

Vũ Văn Phái

1

 

122

Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững

Lê Huy Bá & nhom t/gia

NXB Khoa Hoc & Kỹ Thuật

2006(1)

 

123

Hướng dẫn thực tập Khoáng vật gốc, sa khoáng và các PP nghiên cứu

Đỗ Thị Vân Thanh

NXB Khoa Hoc & Kỹ Thuật

2007(1)

 

124

Tìm kiếm và thăm dò khoáng sản rắn

Vũ Xuân Độ

NXB ĐHQG Hà Nội

2003(2)

 

125

Các PP địa hóa tìm kiếm khoáng sản

Đặng Mai

NXB Khoa Hoc & Kỹ Thuật

2007(2)

 

126

Applied Subsurface Geological Mapping

Daniel J.Tearpock, Richard E Bischke

1

Sch photo

127

Introduction to Wireline Log Analysis

Ed L.Bigelow

1

Sch photo

128

Principles of 3D Seismic Interpretation

Applications: Exploration and Production

Dr Mangat R.Thapar

 

Sch photo

129

Essentials of Modern Open Hole Log Interpretation

John T.Dewan

 

Sch photo

130

Gio trình địa chất các mỏ than dầu và khí đốt

Đỗ Cảnh Dương

NXB Khoa Hoc & Kỹ Thuật

2004(1)

 

131

Tài nguyên năng lượng và khoáng sản Việt Nam

Trung Tm Thơng Tin CN&TM

NXB Trung Tm TT sch Php Luật & Kinh Tế

2009(1)

 

132

Địa chất và tài nguyên Việt Nam

Cục ĐC và KS Việt Nam

NXB KHTN&Cơng Nghệ

2009(1)

 

133

Luật bảo vệ môi trường

Bộ Tài Nguyên Môi Trường

NXB Lao Động

2009(1)

 

134

Những quy định pháp luật mới về khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

1

 

135

Các quy định mới nhất về bảo vệ môi trường và xử phạt vi phạm pháp luật về môi trường chất thải, nước thải, khí thải

Luật gia Quốc Cường

NXB Lao Động

2010(1)

 

136

Petroleum Engineering Handbook (General engineering) (vol 1)

Larry W. Lake, Editor

1

Sch tặng

137

Petroleum Engineering Handbook (Drilling engineering) (vol 2)

Robert F.Mitchell, Editor

1

Sch tặng

138

Petroleum Engineering Handbook (Production operations engineering) (vol 4)

Joe Dunn Clegg, Editor

1

Sch tặng

139

Petroleum Engineering Handbook (Reservoir engineering and Petrophysics) (vol 5A)

Edward D. Holotein, Editor

1

Sch tặng

140

Petroleum Engineering Handbook (Reservoir engineering and Petrophysics) (vol 5B)

Edward D. Holotein, Editor

1

Sch tặng

141

Petroleum Engineering Handbook (Engineering & Peripheral Technologies) (vol 6)

H.R. Warner Jr, Editor

1

Sch tặng

142

Petroleum Engineering Handbook (Indexes & Standards) (vol 7)

Larry W.Lake, Editor

1

Sch tặng

143

Thư mục địa chất Việt Nam

( Bibliography of the geology of VN)

Cục ĐC & KS Việt Nam

NXB KHTN v Cơng Nghệ H Nội

2010(1)

Sch tặng

144

Thực hành địa chất đại cương

Trần Phú Hưng

NXB Đại học Quốc gia TP. HCM

2014(1)

Sch tặng

145

Hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, kiểm tra thực hiện chiến lược đề án bảo vệ môi trường và xác định thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường.

 

Quý Long – Kim Thư

NXB Lao động – X hội

2012(1)

Sch mua

146

Luật khoáng sản ( số 60/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 15/11/2010)

Đơn giá các công trình địa chất khoáng sản năm 2011

Bộ Ti Nguyn & Môi Trường

 

NXB Lao Động

2010(1)

Sch mua

147

Định mức kinh tế - kỹ thuật cc cơng trình địa chất- khoáng sản

( ban hành kèm theo thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng BTNMT)

Bộ Ti Nguyn & Môi Trường

 

NXB Lao Động

2010(1)

Sch mua

148

Hướng dẫn thi hành luật khoáng sản

Quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dị, khai thc ,chế biến, sử dụng v xuất khẩu khống sản

Nguyễn Lương Duyên

 

NXB Lao Động, 2012

1

Sch mua

149

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và quy định mới nhất xử lý vi phạm php luật trong lĩnh vực mơi trường

Quý Long – Kim Thư

 

NXB Lao Động

2011(1)

Sch mua

150

Cẩm nang ngành khí tượng thủy văn

TS Hồng Anh

NXB Lao Động

2011(1)

Sch mua

151

An ninh môi trường

Hiểm họa v biện php phịng chống

TS.Hồng Ngọc Kỷ

NXB Cơng An Nhn Dn

2010(1)

Sch tặng

152

Kỷ yếu hội nghị

( Conference Proceedings )

ĐH KHTN, TP.HCM

NXB Xy dựng, 2014

2014(2)

 

 

153

Về khuôn mặt mới của Giáo dục đại học Việt Nam ( tập 2)

GS Phạm Phụ

NXB Đại Học Quốc Gia Tp. HCM

2011(1)

Sch tặng

154

Địa chất và môi trường đệ tứ Việt Nam

TS.Hồng Ngọc Kỷ

NXB Khoa Hoc & Kỹ Thuật

2010(1)

Sch tặng

155

Dầu khí phổ thông ,những điều cần biết

Hội Dầu Khí Việt Nam

NXB Lao Động – X Hội

2015(5)

Sch tặng

156

Từ điển Anh – Việt

Thạch học Thạch luận

PGS.TS Nguyễn Kinh Quốc

NXB thời đại

2014(1)

Sch tặng

157

Atlas cổ sinh vật Việt Nam

( Tập trng lỗ )

Đoàn Nhật Trường & nhóm t/gia

NXB TN- MT và bản đồ Việt Nam

2012(1)

Sch tặng

158

Atlas cổ sinh vật Việt Nam

( Tập bo tử- phấn hoa)

Phạm Văn Hải & nhom t/gia

NXB TN- MT và bản đồ Việt Nam

2012(1)

Sch tặng

159

Atlas cổ sinh vật Việt Nam

( Tập tay cuộn )

Nguyễn Đức phong & nhom t/gia

NXB TN- MT và bản đồ Việt Nam

2012(1)

Sch tặng

160

Atlas kiến trc v cấu tạo

( Các đá Magma, trầm tích, biến chất và quặng Việt Nam  )

Viện Khoa Học ĐC &KS

NXB TN- MT và bản đồ Việt Nam

2012(1)

Sch tặng

161

Paleontological Atlas of Việt Nam

Vũ Khc & nhom t/gia

NXB Science & technics publishing house

1991(1)

Sch tặng

162

Ngọc Phỉ Thy- bí ẩn v huyền diệu

( Jade- Ngọc Bích )

Nguyễn Thị Thy H

NXB Khoa học v kỹ thuật

2012(1)

Sch tặng

163

Cơng Cụ chính sch cho quản lý Ti Nguyn v Mơi Trường

Thomas Sterner,

(Dịch giả : TS Đặng Minh Phương)

NXB Tổng Hợp TP.HCM

2008(1)

Sch mua

 

 

164

 

 

 

 

 

Igneous Petrology

 

Mc Birney

NXB Freeman, Cooper & Company

 

1984 (1)

 

Sch tặng

 

 

165

 

 

 

 

 

Tuyển tập bo co Hội Nghị KHCN :

 

Trí Tuệ Dầu Khí Việt Nam : Hội nhập v Pht triển bền vững

 

Viện Dầu Khí Việt Nam

 

NXB Khoa Học & Kỹ Thuật

 

 

2013 (1)

 

Sch tặng