Hội nghị cán bộ - viên chức khoa Địa chất năm 2016-2017

     Hòa cùng không khí tổng kết, đánh giá cuối năm và đề ra nhiệm vụ trọng trong trong năm học mới, Khoa Địa chất đã tiến hành buổi Hội nghị các bộ viên chức vào lúc 8h ngày 15 tháng 12 năm 2016.

    Buổi hội nghị diễn ra một cách trang trọng và đầy ấm cúm giữa các cán bộ trong khoa. Buổi hội nghị đã tổng kết kết quả của năm học 2015-2016 với những con số định lượng bên cạnh những mặt đạt được đã được tuyên dương và một số mặt còn tồn tại làm tiền đề, mục tiêu cho hướng phấn đấu trong năm 2016-2017.

TS. Nguyễn Kim Hoàng Trưởng khoa Địa chất (bên trái) và TS. Bùi Thị Luận chủ tịch công đoàn khoa (bên phải) chủ trì buổi hội nghị.

Thư ký của hội nghị : Cô ThS. Nguyễn Thị Tú Anh và ThS. Nông Thị Quỳnh Anh

          Trong buổi báo cáo tổng kết và đề ra nhiệm vụ trọng tâm được các cán bộ trong khoa đóng góp ý kiến tích cực và giúp cho bản báo cáo tổng kết, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016-2017 của khoa Địa chất được hoàn thiện hơn và đáp ứng được nhu cầu thực tế của khoa, của trường.

ThS Ngô Trần Thiện Quý đóng góp ý kiến cho bản dự thảo

TS. Lê Đức Phúc đã đóng góp ý kiến cho buổi hội nghị 

                Buổi hội nghị đã tiến hành bầu được 7 cán bộ đi dự hội nghị cán bộ viên chức cấp trường. Và cũng là lúc kết thúc buổi hội nghị vào 12h30 phút cùng ngày. Qua buổi hội nghị đã thu được một số kết quả đáng kể:

                Qua một năm học, mặc dù lực lượng CBVC còn thiếu về số lượng lẫn học vị từ tiến sĩ trở lên, nhưng nhờ sự đồng thuận của Chi bộ trong chỉ đạo và sự cố gắng của tập thể CBVC Khoa Địa chất, công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác, xây dựng Khoa cũng như các hoạt động khác, Khoa tiếp tục đi vào hoạt động ổn định và nề nếp hơn và đạt được những thành tích nhất định. Tuy vẫn còn những tồn tại nhất định, một số nhiệm vụ thực hiện còn dang dở đã đặt ra trong năm học 2015 – 2016 nhưng những thành tích đạt được là cơ bản, có ý nghĩa nền tảng cho sự phát triển của Khoa trong những năm tiếp theo, nhiệm vụ còn dang dở có tính lâu dài. Tập thể CBVC của Khoa sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong năm học 2016 - 2017.

               Bên cạnh đó, trong bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước đang diễn biến với nhiều thay đổi với không ít khó khăn đồng thời với tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới cũng diễn biến phức tạp nhưng toàn thể CBVC Khoa quyết tâm giữ vững lập trường chính trị, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm học 2016 – 2017 nhằm góp phần xây dựng và phát triển, nâng cao vị thế của Khoa nói riêng và Trường nói chung.