Thông báo (thư viện khoa Địa chất)

 Bắt đầu từ ngày 27/3/2017 các bạn sinh viên có nhu cầu xin file bản đồ của các khóa luận và đồ án tốt nghiệp. Liên lạc trực tiếp với Cô Mai (trợ lý thư viện) trong giờ hành chính.

Thủ thư