Lê Đức Phúc

LeDucPhuc-PDT-Sau-Dai-Hoc

Lê Đức Phúc
GVC-TS
Bộ Môn: Trầm tích và Địa chất biển
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

 Cấu trúc và thạch luận khối granitoit Đà Lạt.

1999

Đề tài cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM

Đặc điểm chất, thạch học, khoáng vật, thạch địa hóa và điều kiện thành tạo của granitoit khối Xuân Thu, Minh Long, Quảng ngãi.

2007

Đề tài cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM

Đặc điểm chất, thạch học, khoáng vật, thạch địa hóa và điều kiện thành tạo của granitoit khối Bà Nà, Hòa Vang  Đà Nẵng.

2008

Đề tài cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM

Các thành tạo macma xâm nhập địa khối Đà Lạt Huỳnh Trung, Lê đức Phúc

 

1994

Đề tài cấp Bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM

Các thành tạo macma xâm nhập granitoit đới Kon Tum. Huỳnh Trung, Lê Đức Phúc

 

1996

Đề tài cấp Bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM

Các thành tạo macma xâm nhập granitoit  phần phía bắc  vùng địa chất Kon Tum. Huỳnh Trung, Lê đức Phúc

2000

Đề tài cấp Bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM

Công trình khoa học công nghệ đã công bố

Tạp chí khoa học

- Lê Đức Phúc. 2009. Thạch luận granitoit khối Hải Vân. Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ tập 12 số 5-2009 Đại học Quốc gia Tp.HCM.  

- Lê Đức Phúc. 2009. Đặc điểm địa chất thạch học khoáng vật , thạch dịa hóa các dá granitoit khối Bà Nà. Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ tập 12 số 7-2009 Đại học Quốc gia Tp.HCM

- Lê Đức Phúc, Trần phú Hưng, Trần đại Thắng. 2009. Đặc điể địa chất thạch học khoáng vật , thạch dịa hóa và điều  diều kiện thành tạo của granitoit khối Xuân Thu, Minh Long tỉnh Quảng ngãi. Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ tập 12 số 10-2009 Đại học Quốc gia Tp.HCM

- Huỳnh Trung, Lê Đức Phúc và nnk. 2009. Đặc điểm địa chất và nguồn gốc thành tạo các đá siêu mafic (secpentinit) phức hệ Hiệp Đức. Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ tập 12 số 10-2009 Đại học Quốc gia Tp.HCM. 

Hội nghị, hội thảo

        Huỳnh Trung, Lê Đức Phúc và nnk. 2004. Các thành tạo magma xâm nhập phầ phía nam Việt Nam (từ Quảng trị trở vào). Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học Nghiên cứu cơ bản trong lãnh vực các khoa học về trái đất phục vụ phát triển bèn vững kinh tế xã hội khu vực nam bộ. Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: Phòng CO4-227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM  
Điện thoại: 08 38350097     
Email: ldhuc@hcmus.edu.vn  
Fax:  08 38350098