Ngô Trần Thiện Quý

10-Anh.jpg

Ngô Trần Thiện Quý
NCS-Th.S
Bộ Môn: Trầm tích và Địa chất biển
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

1 Bản đồ Trầm tích Đồng Bằng Sông Cửu Long 1:100.000
2 Nghiên cứu các tính chất cơ lý hoá và khoáng vật của đất phong hoá từ các loại đá magma và trầm tích hiện diện trong khu vực Núi Cấm tỉnh An Giang. Hướng dẫn sử dụng hợp lý và kinh tế vào công nông nghiệp và lâm nghiệp.
3 Thạch luận các đá trầm tích Paleozoi muộn – Mesozoi sớm vùng Bình Long, Đông Nam Bộ, Việt Nam.
4 Đặc điểm địa chất, chất lượng, triển vọng và khả năng ứng dụng than bùn khu vực Hoà Điền, huyện Kiên Lương, Kiên Giang.
5
6 Đặc điểm địa chất, chất lượng và khả năng ứng dụng than bùn của khoáng sản sét làm gạch ngói vùng Hoà Bình Thạnh, huyện Châu Thành, An Giang
7 Xử lý nứt vỡ mùa đông của sản phẩm gốm mỹ nghệ làm từ đất sét tỉnh Vĩnh Long (Hội nghị KH Trường ĐHKHTN lần 3)
8 Khoan thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản than bùn ở nông trường Phạm Văn Hai, xã Vĩnh Lộc A – Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP. HCM (Hội nghị KH Trường ĐHKHTN lần 3)
9 Lịch sử địa chất thời Holocen khu vực Phú Lâm – Bình Chánh, TP. HCM (Hội nghị KH Trường ĐHKHTN lần 4).
10 Đặc điểm thạch học và ứng dụng đá trầm tích khu vực xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (Đề tài Vườn ươm Sinh viên, 2007).
11 Đặc điểm Thạch học đá vôi khối Cà Đanh, Kiên Giang (Hội nghị KH Trường ĐHKHTN lần 6)
12 Châu Thới – Bửu Long: dấu vết của một cung núi lửa; Phần kéo dài về phía Nam của đới hàn Nan-Uttaradit trên lãnh thổ Việt Nam. (Hội nghị KH Trường ĐHKHTN lần 6)
13 Thạch học đá trầm tích vùng Bình Long – Châu Thới, Đông Nam bộ, Việt Nam. (Hội nghị KH Trường ĐHKHTN lần 8)
14

Characteristics of Late Mesozoic granitic rocks in sw corner of Southern Vietnam. Ching-Ying Lan, Tadashi Usuki, Tuan. A Nguyen, Phu Hung Tran, Tran Thien Quy Ngo, Sun-Lin Chung, Stanley A. Mertzman. Goldschmidt 2012 Conference 

15 Địa mạo trầm tích huyện Gò Công Đông, ứng dụng vào nông nghiệp và thuỷ sản (Hội nghị KH Trường ĐHKHTN lần 8)
16 Phần tiếp nối phía nam của đới khâu Nan Uttaradit trong lãnh thổ nam Việt Nam dựa trên kết quả phân tích địa hoá các đá vùng Bảy Núi, An Giang, Việt Nam. (Hội nghị KH Trường ĐHKHTN lần 8).
  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: Phòng C04, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp HCM.  
Điện thoại: (84.8) 38 308116 0903052119
Email:  nttquy@hcmus.edu.vn  
Fax:  (84.8) 38 350 096.