Đỗ Thị Ngọc Học

no-avatar.png

Đỗ Thị Ngọc Học
Th.S
Bộ Môn: Trầm tích và Địa chất biển
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

01. Tính Chất nứt nẻ của đá móng bồn trũng Cửu Long – Dự đoán các khoảng cho dòng chính trên kết quả phân tích tài liệu Địa chất, Địa vật lý giếng khoan, giếng A-2X lô A
02. Địa mạo trầm tích huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang, ứng dụng vào nông nghiệp và thủy sản
03. Đặc điểm thạch học cát kết tại xã Lộc Thành-Lộc Ninh-Bình Phước
04. Huỳnh Trung, Đinh Quốc Tuấn, “ Đặc điểm địa chất, thạch học-khoáng vật, thạch địa hóa thành tạo Ophiolit Kontum”, hội nghị khoa học cấp trường lần VII, 2010, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM
05. Huỳnh Trung, Bùi Thế Vinh, Đinh Quốc Tuấn, “Đặc điểm thạch học-khoáng vật, thạch địa hóa các thành tạo magma xâm nhập vùng A Hội-Phước Hảo (Tây Bắc Khâm Đức) tình Quảng Nam, hội nghị khoa học cấp trường lần VIII, 2012, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM
06. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Ngô Trần Thiện Quý, Trần Thị Hoàng Hà, Đinh Quốc Tuấn, Vương Trọng Hiếu, “Địa mạo trầm tích huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang, ứng dụng vào nông nghiệp và thủy sản”, hội nghị khoa học cấp trường lần VIII, 2012, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM.
07. Đinh Quốc Tuấ
 nghị khoa học cấp trường lần VIII, 2012, poster tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM
 

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: Phòng C04, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp HCM.  
Điện thoại: (84.8) 38 308116 0903052119
Email: dnhoc@hcmus.edu.vn  
Fax:  (84.8) 38 350 096.