DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ SINH VIÊN THAM GIA THỰC TẬP ĐỊA CHẤT NGOÀI TRỜI II (2017)

TẠI BÌNH THUẬN

Thời gian: 17/7 – 22/7/2017

CB hướng dẫn: 8 cán bộ

Số sinh viên:  91 sinh viên

Trưởng đoàn: Lê Hữu Tuấn

Danh sách cán bộ hướng dẫn

STT Cán bộ hướng dẫn
1 Đinh Quốc Tuấn
2 Đỗ Thị Ngọc Học
3 Phạm Minh
4 Phạm Tuấn Long
5 Ngô Minh Thiện
6 Nông Thị Quỳnh Anh
7 Đỗ Ngọc Thanh
8 Lê Hữu Tuấn
Danh sách sinh viên      
STT MSSV Họ và tên 46 1416194 Võ Việt Tiến
1 1316032 Nguyễn Văn Diện 47 1416195 Vũ Quang Tính
2 1316055 Trần Văn Đạt 48 1416197 Nguyễn Xuân Tình
3 1316123 Thi Thị Huỳnh Liên 49 1416200 Nguyễn Anh Trạng
4 1416001 Đinh Tuấn Anh 50 1416205 Phan Thị Thục Trinh
5 1416003 Đỗ Huy Hoàng Anh 51 1416207 Nguyễn Công Trình
6 1416008 Nguyễn Vũ Minh Bằng 52 1416209 Phạm Lê Nhã Trúc
7 1416017 Nguyễn Ngọc Chương 53 1416211 Lê Văn Trực
8 1416020 Diệp Hoàng Danh 54 1416212 Lê Anh Tuấn
9 1416025 Nguyễn Minh Dự 55 1416216 Triệu Thạch Tuấn
10 1416026 Lê Tuấn Đạt 56 1416217 Hồ Sĩ Tú
11 1416034 Lê Đình Đức 57 1416223 Ngô Dư Vin
12 1416038 Trần Thanh Hải 58 1416226 Trần Dương Vương
13 1416045 Cao Hoàng Hiếu 59 1416228 Nguyễn Đông Xuân
14 1416050 Trần Thị Như Hiếu 60 1416229 Nguyễn Thị Hải Yến
15 1416053 Nguyễn Hoàng Hiệp 61 1416231 Phạm Thị Mỹ Hoa
16 1416054 Ngô Thanh Hoài 62 1416232 Nông Thu Hoài
17 1416060 Phạm Thái Học 63 1416233 Phạm Thái Hoàng
18 1416064 Nguyễn Thị Ngọc Huy 64 1416234 Trần Minh Quân
19 1416066 Dương Quốc Hùng 65 1416239 Đoàn Nguyễn Anh
20 1416070 Vũ Ngọc Hưng 66 1416246 Vũ Đắc Xuân Anh
21 1416074 Võ Quốc Khải 67 1416248 Trần Thị Thu An
22 1416083 Huỳnh Tuấn Khương 68 1416250 Lê Thị Kiều ái
23 1416086 Võ Thanh Kỳ 69 1416255 Võ Hoàng Ân
24 1416087 Nguyễn Hoàng Lam 70 1416258 Nguyễn Phúc Bảo
25 1416089 Đặng Thị Liên 71 1416271 Nguyễn Phương Hoài Duyên
26 1416091 Nguyễn Võ Bá Linh 72 1416278 Nguyễn Linh Đan
27 1416092 Trần Văn Linh 73 1416281 Nguyễn Ngọc Đạt
28 1416097 Huỳnh Vũ Lợi 74 1416300 Nguyễn Quang Hiếu
29 1416104 Phạm Văn Hoàng Nam 75 1416412 Nguyễn Thị Kim Oanh
30 1416107 Nguyễn Thị Nga 76 1416416 Dương Thanh Phong
31 1416110 Bùi Ngọc Nghĩa 77 1416422 Nguyễn Đình Phụng
32 1416122 Hoàng Văn Pháp 78 1416441 Nguyễn Trần Minh Sang
33 1416131 Nguyễn Thanh Phú 79 1416481 Đinh Hoài Mỹ Tiên
34 1416132 Nguyễn Văn Phú 80 1416482 Hoàng Thị Tiên
35 1416136 Phạm Trương Thúy Phương    81 1416491 Phạm Quốc Toàn
36 1416141 Huỳnh Thị Bích Phượng 82 1416497 Nguyễn Thị Bích Trâm
37 1416142 Phạm Nhật Quang 83 1416500 Nguyễn Thanh Triều
38 1416148 Lê Thị Kim Quí 84 1416504 Nguyễn Trọng Trí
39 1416161 Bùi Văn Sơn 85 1416511 Lê Ngọc Thanh Trúc
40 1416162 Nguyễn Tùng Sơn 86 1416512 Nguyễn Thị Diểm Trúc
41 1416164 Vũ Lâm Thái Sơn 87 1416516 Trần Khải Anh Trường
42 1416165 Nguyễn Văn Tài 88 1416526 Liên Sơn Tùng
43 1416168 Ngô Ngọc Tân 89 1416528 Nguyễn Thị Mỹ Uyên
44 1416183 Nguyễn Quốc Thịnh 90 1416535 Ngô Hoàng Vinh
45 1416185 Nguyễn Anh Thoại 91 1416547 Võ Hoàng Hải Yến

TẠI HÀ TIÊN, KIÊN GIANG

Thời gian: 24/7 – 29/7/2017

 CB hướng dẫn các nhóm: 6 cán bộ

Số sinh viên: 94 sinh viên

Trưởng đoàn: Lê Hữu Tuấn

Danh sách cán bộ 

TT GV hướng dẫn 
1 Ngô Thị Phương Uyên
2 Nguyễn Thị Tố Ngân
3 Nguyễn Vĩnh Tùng
4 Đinh Quốc Tuấn
5 Nguyễn Thùy Dung
6 Lê Hữu Tuấn

Danh sách sinh viên

STT MSSV Họ và tên STT MSSV Họ và tên
1 1416002 Đồng Thị Nam Anh 48 1416175 Nguyễn Tấn Thành
2 1416004 Phạm Thị Kim Anh 49 1416177 Hồ Tấn Thạch
3 1416006 Bùi Ngọc Phi Ân 50 1416179 Trần Trọng Thiên
4 1416009 Nguyễn Thanh Bình 51 1416180 Nguyễn Phúc Thiện
5 1416012 Nguyễn Văn Cả 52 1416184 Trần Văn Thịnh
6 1416016 Trương Văn Chơn 53 1416188 Nguyễn Thị Hồng Thu
7 1416018 Dương Chí Công 54 1416192 Huỳnh Xuân Thưởng
8 1416021 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 55 1416203 Phạm Minh Triều
9 1416029 Trần Tấn Đạt 56 1416214 Nguyễn Đình Tuấn
10 1416031 Nguyễn Đức Đệ 57 1416221 Lê Ngọc Tứ
11 1416036 Ngô Hai 58 1416236 Nguyễn Văn Tỷ
12 1416039 Trần Văn Hoàng Vũ Hảo 59 1416237 Dương Thị Phương Anh
13 1416048 Nguyễn Duy Hiếu 60 1416269 Phùng Ngọc Dung
14 1416049 Nguyễn Khánh Hiếu 61 1416277 Trần Thị Thuỳ Dương
15 1416057 Nguyễn Văn Hòa 62 1416279 Lê Thị Hồng Đào
16 1416059 Võ Tấn Hòa 63 1416284 Phạm Tiến Đạt
17 1416062 Hoàng Trọng Huy 64 1416285 Nguyễn Công Định
18 1416069 Võ Tấn Hùng 65 1416293 Huỳnh Thị Thu Hà
19 1416082 Phạm Huỳnh Khôi 66 1416297 Trần Thị Mỹ Hạnh
20 1416088 Lê Quang Lâm 67 1416304 Nguyễn Thị Thu Hiền
21 1416090 Lương Nguyễn Phương Linh 68 1416305 Đặng Thị Hoa
22 1416094 Huỳnh Trần Hoàng Long 69 1416307 Lê Lâm Huy Hoàng
23 1416095 Thái Châu Long 70 1416319 Phạm Tấn Huy
24 1416096 Nguyễn Lợi Lộc 71 1416327 Nguyễn Phạm Quỳnh Hương
25 1416099 Lã Công Minh 72 1416339 Trần Huỳnh Khoa
26 1416105 Trần Hồng Nam 73 1416354 Đào Văn Linh
27 1416109 Lê Quang Nghiêm 74 1416358 Trần Ngọc Linh
28 1416116 Huỳnh Thanh Nhật 75 1416368 Nguyễn Thị Bạch Lựu
29 1416125 Nguyễn Hữu Phi 76 1416376 Lê Minh Ngân
30 1416127 Nguyễn Minh Phong 77 1416377 Tạ Tuyết Ngân
31 1416130 Huỳnh Văn Phú 78 1416380 Trần Văn Nghĩa
32 1416133 Trần Sĩ Phú 79 1416389 Lê Thanh Nguyên
33 1416134 Nguyễn Hoàng Phụng 80 1416398 Lê Thị Nhân
34 1416135 Nguyễn Thị Mỹ Phương 81 1416404 Nguyễn Thị Như Nhi
35 1416137 Trương Thị Thu Phương 82 1416409 Nguyễn Thị Phương Như
36 1416138 Võ Hoài Phương 83 1416450 La Tấn Tài
37 1416140 Trần Xuân Phước 84 1416453 Hồ Minh Tâm
38 1416149 Phan Đức Tân Quí 85 1416458 Võ Như Thanh
39 1416150 Huỳnh Hữu Quốc 86 1416471 Nguyễn Văn Thiện
40 1416152 Lê Ngọc Quyên 87 1416485 Nguyễn Thị Mỷ Tiên
41 1416154 Nguyễn Thị Như Quỳnh 88 1416490 Nguyễn Phước Toàn
42 1416155 Nguyễn Văn Sang 89 1416502 Nguyễn Thị Trinh
43 1416156 Phạm Minh Sang 90 1416505 Tăng Minh Trí
44 1416163 Nguyễn Văn Sơn 91 1416510 Huỳnh Mai Thủy Trúc
45 1416169 Nguyễn Nhật Tân 92 1416520 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
46 1416171 Hà Lâm Thành 93 1416522 Trần Anh Tuấn
47 1416172 Lê Đăng Thành 94 1416536 Nguyễn Tự Thân Vinh