Hoạt động đoàn - hội sinh viên Khoa Địa Chất : Xuân tình nguyện 2019