Một số hình ảnh từ lễ bảo vệ luận văn chuyên ngành Địa chất khoáng sản ngày 15.1.2019

Sáng ngày 15.1.2019  Lớp chuyên ngành Địa chất Khoáng sản tổ chức lễ bảo vệ luận văn của sinh viên khóa 14

Trên đây là một số hình ảnh từ trang facebook ( https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1006959036170275&id=857300007802846),

Photo : Chí Cường