Thông báo V/v Tổ chức Chuyên đề "Định hướng học tập, NCKH bậc cao hơn cho sinh viên ngành Địa chất cuối khóa - K.2015, K.2016"

Chuyên đề "Định hướng học tập, NCKH bậc cao hơn cho sinh viên ngành Địa chất cuối khóa - K.2015, K.2016"  vào lúc 14h00 ngày thứ 7, 6/4/2019, trong khuôn khổ tổ chức các buổi sinh hoạt công dân cho sinh viên ngành Địa chất.
Chuyên đề nhằm giới thiệu sơ bộ về ngành đào tạo sau đại học tại khoa, cơ hội nghề nghiệp và khả năng xin học bổng du học, intership với các trường đại học mà khoa có hợp tác; các đề tài dự án hỗ trợ, tuyển dụng các bạn HVCH khi tham gia học tập tại khoa.
Chi tiết của chương trình làm việc xin tham khảo file đính kèm.
Khoa kính mời sự tham dự của Quý Thầy Cô để giúp cho công tác giới thiệu đào tạo sau đại học và định hướng học tập cho sinh viên ĐH và HVCH của Khoa ngày càng tốt hơn.