Thông báo nghĩ học môn ĐC Đệ tứ & vỏ phong hoá

Để chuẩn bị cho trận Chung kết Cuộc thi Học thuật Chấn động Pangaea XVI - năm 2019 vào 17g, ngày thứ 7 (20.04.2019), sinh viên nghĩ học vào chiều thứ 7 (20.04.2019), môn ĐC Đệ tứ & vỏ phong hoá của Thầy Bùi Thế Vin