Huỳnh Tấn Tuấn

 

Huỳnh Tấn Tuấn
Th.S
Bộ Môn: Địa Chất Biển và Dầu khí
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

01. Đánh giá biểu hiện dầu khí mỏ Bồ Câu bể cửu long dựa vào tài liệu Mud-logging

02. Mối tương quan tham số vỉa sản phẩm mỏ X bể cửu long dựa vào tài liệu ĐVLGK

 

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM 155 Bùi viện P PNL Q1
Điện thoại: 38 324460 0903064093
Email: httuan@hcmus.edu.vn httuan@hcmus.edu.vn
Fax: 84-8.8350096