Thông báo v/v nghỉ học môn Địa chất Việt Nam đại cương

Sinh viên khoá K16 nghỉ học môn Đia chất VN đại cương, ngày 18.05 (thứ 7) và sẽ học bù vào 12g30-16g, thứ 7, ngày 25.5, P. C33. Lý do, trường tổ chức tuyển sinh Cao Học và Nghiên Cứu Sinh.