Thông báo v/v đăng ký chuyên ngành cho học kỳ 2 năm 2018_2019

Học kỳ 2 năm 2018-2019 khoa sẽ mở 4 chuyên ngành 
1/ ĐCTV-ĐCCT; 
2/ Địa chất khoáng sản; 
3/ Địa chất Dầu khí; 
4/ Địa chất biển
 Mỗi chuyên ngành tối thiểu 10 SV, Tối đa 15 SV
 
Ngày 06/06/2019, thứ 5, từ 8g-10g.  sẽ giới thiệu chuyên ngành. Địa điểm cụ thể thông báo sau
 
file dowload