Ngô Thị Phương Uyên

Ngô Thị Phương Uyên

GVC-ThS
Bộ Môn: Địa Chất Cơ Sở
Chuyên ngành: Viễn Thám & GIS
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

1. Khảo sát hiện trạng khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu qua ảnh vệ tinh SPOT.
2. Khảo sát hiện trạng qua ảnh khu vực vườn quốc gia Cát Tịên.
3. Khảo sát sự thay đổi địa mạo ven bờ qua ảnh khu vực Hòn Chông - Hà Tiên.
4. Coastline change in Ben Tre Province, Mekong River Delta, Proceeding of Conference "Geomorphological Comparative Research on Natural Disaster Mitigation in the Coastal regions of Tropical Asia"

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM 31/2/18 Ung Văn Khiêm, F.25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 8324482 0918658391
Email: ntpuyen@hcmuns.edu.vn  
Fax: 84-8.8350096