Bùi Thị Luận

Bùi Thị Luận
GVC-TS
Bộ Môn: Địa Chất Dầu khí
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

01.

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM  
Điện thoại: 38 324460  
Email: btluan@hcmus.edu.vn  
Fax: 84-8.8350096