Hoàng Thị Hồng Anh

Hoàng Thị Hồng Anh
TG.CN
Bộ Môn: Khoáng Thạch
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

01. Đặc điểm khoáng hóa vàng và tiến trình tạo khoáng đường lò xuyên vỉa 21, khu Núi Kẽm, Mỏ vàng Bồng Miêu, Quảng Nam.

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38357449 0166767 9181
Email: hthanh@hcmus.edu.vn  
Fax: 84-8.8350096