Nguyễn Thế Công

Nguyễn Thế Công
NCS. ThS  
Bộ Môn: Khoáng Thạch
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

01. Đặc điểm cấu trúc địa chất và sự khống chế quặng hóa vàng đường lò 21 khu Núi Kẽm, mỏ vàng Bồng Miêu, Quảng Nam.

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM Đường Thành Thái, Q10, Tp.HCM
Điện thoại: 08.38357449 0974 974 976
Email: ntcong@hcmus.edu.vn  
Fax: 84-8.8350096