Đoàn Thị Anh Vũ

Đoàn Thị Anh Vũ
NCV-ThS
Bộ Môn: Khoáng Thạch
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

01. Đánh giá độ bền và độ ổn định công trình đập thủy điện Sepok.
02. Đặc điểm thạch học và nguồn gốc thành tạo ngọc Corundum ở Việt Nam

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM 58/3T Đồng Nai P15, Q10
Điện thoại: 08.38357449 0908 230 377
Email: dtavu@hcmus.edu.vn  
Fax: 84-8.8350096