Bùi Kim Ngọc

Bùi Kim Ngọc
TG. CN
Bộ Môn: Khoáng Thạch
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

1. Đặc điểm địa chất – tinh thể và nguồn gốc khoáng vật thạch anh khu vực Đồi Cờ, Mê Pu, Đức Linh, Bình Thuận

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM  
Điện thoại: 08.38357449 0919 025 037
Email: bkngoc@hcmus.edu.vn  
Fax: 84-8.8350096