Nông Thị Quỳnh Anh

Nông Thị Quỳnh Anh
KTV. CN
Bộ Môn: Khoáng Thạch
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

01. Đặc điểm khoáng hóa vàng khu vực T.Pé – Hà Reo, huyện Kông Chro, Gia Lai và triển vọng.

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM 288/22 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38357449 0968945229
Email: ntqanh@hcmus.edu.vn  
Fax: 84-8.8350096