Ninh Vũ Luân

Ninh Vũ Luân
KTV
Bộ Môn: Khoáng Thạch

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

01.

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM  
Điện thoại: 08.38357449  
Email:    
Fax: 84-8.8350096