Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Nguyễn Thị Ngọc Thanh
KTV. CN
Bộ Môn: Địa Chất Dầu khí
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

1. Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan và thông số vỉa để tính trữ lượng tại chỗ của cấu tạo B lô 15.2 bồn trũng Cửu Long

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM 29A Cư Xá Nam Hải P4 Q8
Điện thoại: 38 324460 01689931613
Email: ntnthanh@hcmus.edu.vn  
Fax: 84-8.8350096