Dương Thị Mỹ Lệ

Dương Thị Mỹ Lệ
TrG. CN
Bộ Môn: Địa Chất Dầu khí
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

01. Thiết kế và phân tích thử vỉa giếng khoan TV-4X, tầng móng, mỏ Trâu Vàng, bồn trũng Cửu Long

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM 288/55 Dương Bá Trạc, P2, Q8, Tp.HCM
Điện thoại: 38 324460 0962 646 810
Email: dtmle@hcmus.edu.vn  
Fax: 84-8.8350096