Trịnh Nguyễn Hùng Vĩ

Trịnh Nguyễn Hùng Vĩ
ThS
Bộ Môn: Địa Chất Cơ Sở
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

1. Đặc điểm thạch học, thạch địa hóa các thành tạo magma vùng Núi Nhỏ- Vũng Tàu.
2. Đặc điểm thạch học, thạch địa hóa các thành tạo magma vùng Núi Giài-An Giang
3. Phân chia các thành tạo magma xâm nhập-miền Nam Việt Nam
4. Sử dụng công nghệ GIS quản lý số liệu điện trở suất lớp mặt tại Vĩnh Long
5. Tuổi đồng vị U-Pb trong zircon của các đá granit phức hệ Đèo Cả vùng núi Cấm -An Giang
6. Quản lý tài liệu địa điện địa chất bằng công nghệ GIS tại tỉnh Vĩnh Long
 
Sách     
1. Máy định vị GPS trong đo đạc bản đồ, Nhà xuất bản đại học Quốc Gia, tpHCM, 2006

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM  
Điện thoại: 08.38324482  
Email: tnhvy@hcmus.edu.vn  
Fax: 84-8.8350096