Nguyễn Thị Tố Ngân

Nguyễn Thị Tố Ngân
GV-ThS
Bộ Môn: Địa Chất Cơ Sở
Chuyên ngành: Thạch học Trầm tích
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

1. Đặc điểm thạch học, thạch địa hóa các thành tạo basaltoit vùng Gia Nhang-Gia Kiệm -Xuân Lộc-Đồng Nai.
2. Đặc điểm địa chất môi trườngrừng ngập mặn Cần Giờ.

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM  
Điện thoại: 08.38324482  
Email: nttnganeduvn@yahoo.com nttnganeduvn@gmail.com
Fax: 84-8.8350096