Lê Hữu Tuấn

Lê Hữu Tuấn
NCV. ThS
Bộ Môn: Địa Chất Cơ Sở
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

01. Đặc điểm địa chất môi trường khu vực đô thị Vĩnh Long
02. Lê Hữu Tuấn, Nguyễn Thị Mộng Lan, Tạ Thị Kim Oanh, “Đặc điểm môi trường trầm tích ven biển và thay đổi đường bờ tỉnh Trà Vinh, Đồng bằng Sông Cửu Long”, Tap chí Các Khoa học Về Trái Đất  số 3/ T.34, 350-358, 2012
03. Đánh giá chất lượng sét khu vực Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và khả năng ứng dụng làm sét gạch ngói.

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM  
Điện thoại: 08.38324482 0977998942
Email: lehuutuan152@yahoo.com  
Fax: 84-8.8350096