Nguyễn Vĩnh Tùng

Nguyễn Vĩnh Tùng
KTV. CN
Bộ Môn: Địa Chất Cơ Sở
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

01. Đặc điểm địa chất và triển vọng sa khoáng ilmenit – zircon trong tầng cát đỏ hệ tầng Phan Thiết vùng Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM  
Điện thoại: 08.38324482 01285519827
Email: vptba07@yahoo.com  
Fax: 84-8.8350096