Hà Thúy Hằng

Hà Thúy Hằng
Tr-CN
Bộ Môn: Địa Chất Cơ Sở
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

01. Đặc điểm cấu trúc địa chất và sự khống chế quặng hóa vàng ở đường lò 5 North và 6 West, Khu Hố Gần, Mỏ vàng Bồng Miêu, Quảng Nam

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM  
Điện thoại: 08.38324482 01668843984
Email: hthang@hcmus.edu.vn  
Fax: 84-8.8350096