Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Tr-CN
Bộ Môn: Địa Chất Cơ Sở
Lý lịch khoa học

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

01. Đặc điểm cấu trúc địa chất và sự khống chế quặng hoá thiếc khu vực núi Cao, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM  
Điện thoại: 08.38324482 0613916567
Email: ngtmtrinh@hcmus.edu.vn  
Fax: 84-8.8350096