Trương Minh Hoàng

Trương Minh Hoàng
GV-ThS
Bộ Môn: ĐCTV-ĐCCT
Chuyên ngành: ĐC Môi Trường

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU

1. Ma sát âm cột móng khu vực Nam Sài Gòn
2. Nghiên cứu ổn định khối đất đắp và lựa chọn phương pháp thích hợp để tính ổn định đê đập trên nền đất yếu đồng bằng sông Cửu Long

  Cơ quan Nhà
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM 189 Bến Mễ Cốc, Q8, TP.HCM
Điện thoại: 8302145 9801481
Email: tnhoang@hcmuns.edu.vn  
Fax: 84-8.8350096