Giới thiệu ngành đào tạo sau đại học

1. Đào tạo trình độ thạc sĩ khoa học địa chất (Cao học) có 2 chuyên ngành: Địa chất học và Kỹ thuật địa chất. 

2. Đào tạo trình độ tiến sĩ khoa học địa chất (nghiên cứu sinh) NCS có 1 chuyên ngành: Thạch học – Địa hoá. Do thiếu nhân lực cơ hữu để đào tạo đang tạm dừng. Hiện tại, Khoa đang trong quá trình hoàn chỉnh Đề án để xin mở lại chuyên ngành đào tạo bậc Tiến sỹ Thạch học – Địa hoá.